Proses zamanını doğru belirlemek ve yönetebilmek başarının vazgeçilmez bir anahtarıyken; endüstri devriminden günümüze akademik ve profesyonel çalışma alanı olmuştur. 20.yy. başlarında endüstriyel devrime ışık tutan Fred W. Taylor (1856 - 1915) ve Frank B. Gilbreth (1868 - 1924) üretim ve yönetim sistemleri üzerine yaptıkları çalışmalar insanın dahil olduğu sistemlerin üretim kapasiteleri ve verimliliklerini arttırırken; doğru süreç için doğru bir metodolojinin olması gerektiği fikrinin tam manasıyla kanunlaştırmışlardır.

Gilberth; tecrübe, kabiliyet ve harcanan çabanın makul sınırlar dahilinde eşit olduğu durumlarda bir insan tarafından kontrol edilen bir sürecin tamamlanma süresinin sadece o görevi yapmak için kullanılan yönteme bağlı olduğunu savunmuştur. İş sürecinin, kişi performansına değil üretim metodunun tasarımına bağlı olduğunu savunarak; ergonomi, tasarım ve performans ilişkisini tanımlamıştır. MTM'de sürece bu perspektiften yaklaşmaktadır. Taylor ve Gilberth'in yaptı çalışmalar MTM fikrine ön ayak olarak metodun gelişmesini ve kazanılan her deneyimle kendisini yenilemesini sağlamıştır.

MTM'nin günümüzdeki yapısı 1948 yılında H. B. Maynard, J. L. Schwab, ve G. J. Stegemerten'in MTM "Methods Time Measurement" (Metod Zaman Ölçümü) adlı kitabı yayınlamasıyla oluştu. Bu kitap 1940 yılında yaptıkları çalışmaların sonucunda oluştu.

Bu yöntem iş sistemlerini modellemede kullanılmak üzere geliştirilen ilk sistem olduğundan o tarihte “MTM Yöntemi” terimi ile “MTM-1” terimi arasında henüz bir ayrım yoktu.
MTM gelişim gösterdiği zamandan günümüze kadar 4 temel koşulu her zaman ilke edinmiştir.
Bunlar;


•    Yöntem her sektörde geçerli olmalıdır.
•    Yöntem genel anlamda anlaşılabilir olmalı ve ön bilgilere ihtiyaç duyulmadan öğrenilebilmelidir.
•    Yöntem o şekilde tasarlanmalıdır ki icrası için ayrı bir yöntem gerektirmemelidir.
•    Yöntem dünyanın her yerinde aynı şekilde yönetilmelidir.

Bu temel koşullar ışığında MTM, uygulanan çeşitli zaman ölçüm yöntemlerine göre önemli üstünlükler kazanmıştır.

 


 
MTM-1’in geliştirilmesinde kullanılan verilerin tümü ABD’nin Michigan eyaletinin Ann Arbour kentindeki Michigan Üniversitesinde ve yine ABD’nin Ohio eyaletinin Columbus kentindeki Maynard Araştırma Konseyinde muhafaza edilmekte olup bu yerlerde görülebilir. Bu veriler ABD MTM Standartları ve Araştırmaları Derneğinin 1950’lerde ve 1960’larda yaptığı araştırmaların esasını teşkil etmiştir. Gerek Maynard, Schwab ve Stegemerten tarafından 1948’de yayımlanan “Methods-Time Measurement” (Metot-Zaman Ölçümü) adlı kitap gerekse daha sonra yayımlanan araştırma raporları MTM-1’in genetik malzemesini oluşturmuştur.
İlk araştırmadan çıkan zaman değerlerinin seviye belirlemesi bir Amerikan performans değerlendirme sistemi olan LMS sistemi kullanılarak yapılmıştır. Bu yöntem, adını onu geliştirenlerin soyadlarının baş harflerinden almaktadır. (Lowry, Maynard, ve Stegemerten).

LMS seviye belirleme sistemi performansı değerlendirmede aşağıdaki dört özellikten yola çıkar:

 


MTM çalışmasının hedefi "% 100 Performans" tanımıyla kitapta şöyle tarif edilmektedir:
“...çok tartışma konusu olan bir günlük adil çalışmanın ortaya koyduğudur. Bedenen normal olan bir çalışanın kendisini aşırı derecede yormadan yıllar boyunca sürdürebileceği bir emek seviyesini ifade etmesi düşünülmüştür.”

BU felsefeyle MTM her hangi bir işi sürdürülebilir bir şekilde, performansta çalışan ayrımı gözetmeksizin değerlendirmeye çalışır. Böylelikle proses kişilere bağlı kalmadan her zaman ve dünyanın her yerinde doğru bir şekilde değerlendirilir.


MTM Hakkında

TMTM Bülten

Bültenimize kaydolmak için lütfen mail adresinizi giriniz. Mailleriniz hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz.