ERGO - MTM, bütünleşik bir prosesin kişi bazlı analizini yaparak tanımlı işlerin belirlenen çevrim süresindeki tekrar derecesine göre ergonomik değerlendirmesini ve operatördeki gerçek iş yükünü hesaplamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu uygulama işten kaynaklı iskelet kas sistemi hastalıkları (Work-related musculoskeletal disorders WMSDs) ve oluşabilecek ilgili meslek hastalıklarının en aza indirilmesi amacıyla geliştirilen EAWS (Ergonomic Assessment Work-Sheet) yöntemiyle birlikte çalışmaktadır.


Modül, MTM analizi yapılmış bir operasyondaki kişi merkezli işlerin EAWS yöntemiyle değerlendirilmesi ile başlar. Değerlendirme sonucunda ek bir yorgunluk payı puanı (ALW) belirlenerek çevirim süresine eklenir. Ayrıca ergonomik iş yüklerini detaylı tespiti sayesinde doğru yerlerde iyileştirmeler yapılacak kılavuzu oluşturulur. Böylelikle küçük yatırımlarla daha verimli bir operasyon tasarlayabilir.

Bu yöntem çok operasyon içeren kişilere bölünmüş bütünleşik üretim hatlarının doğru bir şekilde dengelenebilmesi için çok önemlidir. Çünkü teknik olarak benzer sürede yürütülen farklı işler iş ve operasyonun yapısı gereği gerçekte daha uzun zaman alabilir veya operatör uzun süre aynı performans seviyesinde çalışamayabilir. Bu durumda hattınızda ölçemediğiniz dar boğazlar oluşturarak iş sürekliliğine sekte vuracaktır. Ayrıca modül tekrarlı işlerin ergonomik iş yükünü de tespit ekmektedir.

ERGO-MTM modeli ülkemizde TOFAŞ Otomotiv’de uygulanmaya başlamıştır.

TMTM Bülten

Bültenimize kaydolmak için lütfen mail adresinizi giriniz. Mailleriniz hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılmaz.